Ionise © cv-ketel » IONISE cv-ketel ©

IONISE cv-ketel ©

Ionise cv-ketel, eenvoudig en krachtig

In deze eeuw,waar de prijzen van de fossiele brandstoffen omhoog vliegen met gemiddeld 13% per jaar, nemen de kosten van de verwarming ieder jaar een grotere hap uit de huishoudbegroting.

De Ionise cv-ketel© benut de energie maximaal d.m.v. elektrolyse en geeft zodoende een aanzienlijke besparing op de energienota.

Er is vrijwel geen weerstand, een hoog rendement en een snelle productie van warmte wordt mogelijk gemaakt door het ioniseren van water. Zodoende is dit een prima installatie voor centrale verwarming, in nieuwe gebouwen of als een vervanging van een oude klassieke ketel (stookolie, propaan, aardgas, hout).

Bijna geen onderhoud, ultra-snelle installatie, de prijs van de Ionische ketel © is lager dan die van een warmtepomp met gelijkwaardig vermogen.

Een kwalitatieve, veilige en mlieuvriendelijke cv-ketel.

Het bedrijf Reseau Galiance heeft de eerste Ionische ketel ontwikkeld die voldoet aan de eisen voor elektrolyse van de Europese richtlijnen laagspanning (2006/95/EG) en Magnetische Electro compatibiliteit (2004/108/EG), en voldoet aan de veiligheidsvoorschriften van de centrale verwarming systemen met betrekking tot de bouw (NF DTU 65.11) opgesteld door het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor de bouw in Frankrijk genaamd CSTB.

Het concept was om een militaire technologie, waarvan het vermogen al enkele decennia bekend is, aan te passen aan een huishoudelijk of collectief verwarmingssysteem.

Met meer dan 5 jaar ervaring met deze ontwikkeling kan onze elektrische cv-ketel middels elektrolyse aanzienlijke besparingen bereiken t.o.v. olie, butaan of propaangas m.b.t. het gebruik in identieke omstandigheden.

De eenvoud van het mechanische systeem optimaliseert de levensverwachting. De Franse productie, in de Elzas van de Ionise© cv-ketel staat garant voor een kwaliteitsproduct, dat het hele proces wordt onderworpen aan controles en strenge tests.